top of page
ONEILL 5mm BOOT W/ Zipper

ONEILL 5mm BOOT W/ Zipper

 • Glideskin 씰과 Firewall이 결합되어 발군의 보온성 및 건조성
 • 씰처리 된 지퍼 디자인
 • Firewall 발목
 • Glideskin 오링 씰
 • 인체공학적 Flex Sole
 • 뒷꿈치 지느러미형 패드
 • 5mm Firewall 발목
 • 전체 Fluid Foam
  ₩75,000가격
  bottom of page